Stwórz artykuł

Utwórz nowy materiał dla Exploring Economics

Exploring Economics jest dla każdego. Zgodnie z podejściem bottom-up i open-access naszej platformy e-learningowej, nowe materiały edukacyjne są pisane przez studentów, naukowców i wykładowców. Międzynarodowy zespół redaktorów, doktorów i profesorów recenzuje materiały, aby utrzymać jakość akademicką. Po pomyślnym zakończeniu procesu recenzji, Twój materiał będzie widoczny pod Twoim nazwiskiem na stronie  Odkrywaj.  

Istnieją różne rodzaje treści, które możesz stworzyć dla Exploring Economics:

 Esej

Eseje to teksty o EE, które są publikowane pod Twoim nazwiskiem/nazwą zespołu piszącego. Aby mieć pierwsze wyobrażenie o tym, jak może wyglądać esej, spójrz na poniższe przykłady: 

 Globalne łańcuchy opieki, kryzys uchodźczy i deskilling pracownikóws

 Free Trade in economic theories

 The Economics of Populism in the Present

Główną ideą eseju jest odpowiedź na jedno pytanie lub hipotezę, przedstawiając np. główne argumenty kontrowersji. Esej nadal spełnia pewne kryteria naukowe, ale jest mniej formalny: struktura jest bardziej otwarta na zmiany, np. możesz przedstawić swoją własną opinię. Pamiętaj jednak, że Exploring Economics jest platformą do nauki i nauczania, a nie przede wszystkim do debaty politycznej. Oznacza to, że twoje (polityczne) opinie powinny być poparte naukowymi argumentami, które są osadzone w szerszej kontrowersji naukowej.

Ogólnie rzecz biorąc, odwiedzający Exploring Economics wykorzystają twój esej, aby dowiedzieć się czegoś o gospodarce i naukach ekonomicznych. Dlatego pomocne będzie, jeśli osadzisz pytanie, hipotezę lub kontrowersję swojego eseju w szerszym kontekście teoretycznym ekonomii i/lub ekonomii politycznej. Jeśli, na przykład, omawiasz wkład kontroli kapitału w stabilizację krajowych rynków finansowych z perspektywy keynesowskiej, czytelnik twojego eseju zyska, jeśli nakreślisz, dlaczego twoje podejście jest keynesowskie i jak to podejście różni się od innych perspektyw teoretycznych w ekonomii/ekonomii politycznej.  Osadzenie twojego eseju w teoretycznym krajobrazie ekonomii pomaga użytkownikom platformy e-learningowej dowiedzieć się czegoś o właściwym stosowaniu teorii i pluralistycznej ekonomii w ogóle. 

Jak napisać dobry esej

W eseju należy umotywować swoje pytania/tezę (“wstęp”), następnie przedstawić argumenty (“korpus”) i przedstawić własną opinię, a na koniec zaprezentować pewne uwagi końcowe (“konkluzja”). Można przedstawić własną opinię i podkreślić ją wynikami badań naukowych. Możliwe jest omówienie jednego przykładu lub porównanie kilku przypadków. Możliwe jest również omówienie koncepcji teoretycznej, a także poparcie lub odrzucenie argumentów innego autora/pracownika. Chociaż wolno Ci rozwinąć osobistą opinię w eseju, pamiętaj, że Exploring Economics jest platformą do nauki i nauczania, a nie przede wszystkim do debaty politycznej. Oznacza to, że Twoje (polityczne) opinie powinny być poparte naukowymi argumentami, które są osadzone w szerszej kontrowersji naukowej. 

 

Istnieją różne rodzaje esejów, oto kilka przykładów: 

 • esej analityczny (Czym jest ekonomia feministyczna i dlaczego jest tak ważna?).
 • esej historyczno-chronologiczny (Jak rozwijała się ekonomia feministyczna?)
 • esej porównawczy (Co to jest ekonomia feministyczna i jakie są kontrprzykłady?)
 • esej opisowy (Jakie są główne cechy ekonomii feministycznej?)
 • esej wartościujący (Dlaczego potrzebujemy feministycznej ekonomii?)
 • esej podsumowujący (Jakie stanowiska są reprezentowane w ekonomii feministycznej?)

Podczas pisania możesz rozważyć następujące pytania: 

 • Dlaczego temat jest ważny?
 • Kogo dotyczy ten temat?
 • Jaki związek ma dany argument z tematem jako całością?
 • W jakim kontekście osadzony jest ten argument?
 • Jakie argumenty (pro i con) istnieją w tym kontekście i jakie jest Twoje własne stanowisko?
 • Jakie kroki są konieczne, aby dojść do dobrego wniosku?

 

Kryteria formalne:

 • Długość eseju: ~ 1.500 - 2.000 słów (maksymalnie 2.500, jeśli kilka osób pisze esej wspólnie). 
 • Proszę używać amerykańskiego angielskiego
 • Wypracowanie można napisać indywidualnie lub w grupie
 • Chicago Manual of Style: prosimy o używanie author-date system

Źródła rozwoju umiejętności pisania

Przekształcenie referatu, pracy dyplomowej lub artykułu w esej 

Pisanie i uczenie się na poziomie akademickim często przebiega w sposób standaryzowany, a czasem nawet zrytualizowany. Prace seminaryjne, licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także artykuły z konferencji i czasopism są pisane zgodnie z wąskim zestawem kryteriów, które są przydatne i uzasadnione z akademickiego punktu widzenia, ale czasami przeszkadzają w kreatywnym, kolektywnym i zorientowanym na rzeczywistość procesie pisania. Zamiast prac pisanych przez studentów, które lądują w szafie z dokumentami lub artykułów z czasopism, które znajdują się za płatnymi ścianami, wyobrażamy sobie oddolną społeczność e-learningową, w której studenci i młodzi naukowcy dzielą się i współtworzą materiały edukacyjne i dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane na całym świecie i które odpowiadają na naukowe pytania i ekonomiczne wyzwania współczesności.

Zachęcamy do przekształcenia swojego referatu, pracy dyplomowej lub artykułu w esej, aby mógł on zostać wykorzystany jako zasób e-learningowy w Exploring Economics. W tym przypadku dopuszczamy dłuższe teksty o co najwyżej 5.000 słów. Postaraj się jednak skrócić swoją pracę, np. poprzez pominięcie rozważań metodologicznych i skupienie się na wnioskach i implikacjach naukowych lub politycznych swojej pracy.

 

 Dossiers

Głównym założeniem dossier jest stworzenie przeglądu pewnego zagadnienia, kontrowersji lub szkoły myślenia w ekonomii (lub dyscyplinach pokrewnych) poprzez agregację i wizualizację wcześniej istniejących materiałów. Można agregować np. filmy, teksty, infografiki, podcasty itp. Możliwe jest również łączenie treści płatnych, takich jak książki czy artykuły z czasopism. Możesz użyć różnych narzędzi wizualizacyjnych, takich jak Prezi or Adobe Spark. To get a first idea of how an essay can look like, take a look at the following examples: 

  Wstęp do teorii gier w polityce publicznej

  Czy równość płci może pomóc gospodarce?

In general, there are two types of dossiers:

 1. Linear dossier: Dokumentacja liniowa, tekst liniowy prowadzi czytelnika przez pewien temat (oznacza to, że czytelnicy przechodziliby od początku do końca w sposób sekwencyjny). W tej liniowej prezentacji możesz prowadzić od jednego materiału do następnego, z krótkimi akapitami wyjaśniającymi pomiędzy każdym materiałem. Na przykład, możesz najpierw zaprezentować podstawowe teksty lub filmy wideo, które podchodzą do danego tematu w sposób ogólny i wprowadzający, a następnie przedstawić bardziej dogłębny i szczegółowy materiał. Materiały, do których się odwołujesz, mogą być osadzone w tekście lub pojawić się jako zewnętrzne odnośniki. Wizualizacje mogą/powinny być ważną częścią tekstu orientacyjnego, ale nie jego główną zasadą konstrukcyjną. Adobe Spark jest godnym polecenia narzędziem do tworzenia tekstu orientacyjnego.
 2. Visualisation: W wizualizacji różne materiały nie są łączone za pomocą pomostowych elementów tekstowych, ale przede wszystkim za pomocą narzędzi graficznych. Można na przykład stworzyć “krajobraz edukacyjny” w formie prezentacji Prezi, gdzie filmy, elementy tekstowe, podcasty itp. są powiązane w sposób wizualny (patrz np. here). Prezi is a recommendable tool to create a visualisation.  

Dossier może koncentrować się na określonym temacie (“Zielony Nowy Ład” lub “Alternatywne waluty”) lub mieć cel bardziej edukacyjny (np. prezentując “nowe osiągnięcia w ekonomii austriackiej” lub “pięć sposobów na poznanie ekonomii feministycznej”). Dossier różni się od eseju, ponieważ jego kluczowym celem jest powiązanie i łączne przedstawienie wcześniej istniejących materiałów, a nie tworzenie nowych. Jednak łącząc i łącząc różne materiały i perspektywy, dossier ma również aspekty twórcze i rozwija nowe treści. 

 

iki-articles

Wikiartykuły to encyklopedyczne hasła w stylu Wikipedii, które w przystępny, skondensowany i - w miarę możliwości - neutralny sposób omawiają pewną teorię ekonomiczną, zagadnienie, zjawisko lub kontrowersję. Zapoznaj się z wytycznymi Wikipedii (Twój pierwszy artykuł i The perfect article) dla bardziej szczegółowych instrukcji. Upewnij się, że dany artykuł nie istnieje już w Wikipedii (w dobrej jakości). Wspólnie spróbujemy opublikować twój artykuł w Wikipedii i na naszej własnej platformie Wiki, Wiwi-Wiki. Tutaj możesz znaleźć instrukcje dotyczące how to write an article również, jednak jak na razie tylko w języku niemieckim.

 

 Artykuł klasyczny

Tekst fundamentalny wprowadza paradygmat, szkołę myślenia lub teorię w dłuższym artykule. Podobnie jak w naszym perspective texts w części orientacyjnej tekst fundamentalny powinien przedstawiać jedną konkretną szkołę teoretyczną lub perspektywę naukową w sposób uporządkowany, pedagogicznie uzasadniony i wiarygodny. Podczas gdy artykuł eseistyczny skupia się na jednym konkretnym pytaniu, kontrowersji lub temacie w ramach szerszego krajobrazu teoretycznego, podstawy Exploring Economics mają pomóc użytkownikom naszej platformy e-learningowej w systematycznym zdobywaniu wiedzy na temat różnych perspektyw teoretycznych ekonomii pluralistycznej.

 

Treść kreatywna

Jeśli zamierzasz stworzyć nowy, innowacyjny materiał do zgłębiania ekonomii, który nie ma formy eseju ani dossier czy Wiki-artykułu, skontaktuj się z nami i opisz nam swój pomysł. W przyszłości chcemy umożliwić ludziom tworzenie nowego typu treści, które w innowacyjny sposób przedstawiają zagadnienia ekonomiczne (np. animacje, komiksy, filmy, podcasty, krótkie flesze informacyjne, wywiady, interaktywne infografiki, gry edukacyjne itp.)

 

 Recenzje książek 

Możesz również złożyć recenzje książek samodzielnie lub zapytać Osoby, które już zrobiły recenzje książek, czy mogłyby być wykorzystane na stronie, prosimy o kontakt, jeśli masz taką recenzję książki. Jeśli chcesz złożyć recenzję książki, powinieneś trzymać się kilku podstawowych wytycznych: 

Twoja recenzja książki powinna: 

 •  dać jasny obraz tego, o czym jest książka
 • podać ocenę jego mocnych/słabych stron
 • powinny mieć na celu liczbę słów pomiędzy 500 a 2000 słów

Mógłby:

 • dać poczucie jego znaczenia dla pluralizmu gospodarczego
 • pokazać, jakie pomysły książka daje na rozwiązanie problemów XXI wieku 
 • osadzenie książki w kontekście idei i teorii ekonomicznych 
 • pokazać, jak pomysły książki zostały rozwinięte przez inne publikacje i autorów 

Jeśli jesteś zainteresowany produkcją jednego z tych materiałów dla Exploring Economics, prześlij nam format, tytuł i abstrakt o długości ~300 słów, jak również przybliżony plan czasowy produkcji materiału poprzez formularz kontaktowy. Czekamy na Twoje streszczenie!

Zgłoś abstrakt

 

 Szukasz inspiracji? Sprawdź naszą listę ciekawych tematów!

Poniżej znajduje się lista perspektyw i tematów, które uważamy za szczególnie interesujące podczas poszukiwania nowych materiałów w sieci lub tworzenia nowych treści. Proszę pamiętać, że chcemy przezwyciężyć globalne północne uprzedzenie Exploring Economics. Oznacza to, że perspektywy i tematy, które skupiają się na Globalnym Południu lub krajach/problemach w Globalnym Południu są szczególnie interesujące podczas tworzenia dokumentacji lub esejów.

 

 • Age of Pandemics and Economics
 • ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP)
 • Alternative currencies
 • Alternative economic systems
 • Alternative perspectives on efficiency in microeconomics
 • Alternative perspectives on Human Resources in microeconomics
 • ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
 • Authoritarian Neoliberalism
 • Bancor (international currency)
 • Bank of the South (Banco del Sur)
 • Basic income
 • Bilateral free trade agreements
 • Blockchain
 • BRICS
 • Business Administration
 • Capital concentration
 • Capital controls
 • Capital levy
 • Care Work
 • Central Bank Policy
 • Chiang-Mai-Initiative
 • climate crisis
 • Collective Self-Reliance
 • Cooperatives, Cooperation & Commons
 • Corruption/Crime
 • Critical Theory
 • Currency Hierarchy
 • Debt cancellation
 • Decolonization
 • Decommodification
 • Definancialisation
 • Deglobalisation
 • Degrowth
 • Delinking
 • Democracy at the workplace
 • Development Economics
 • Developmental State
 • (Digital) economic planning
 • Digitalization of the economy
 • Diverse economies
 • Divestment
 • Dollarization
 • Economic Complexity
 • Economic democracy
 • Economic Geography
 • economic history
 • Economic pluralism
 • economic sociology
 • Economics of the alt-right/new far-right
 • Economisation and financialisation of Nature
 • Emergence Theory
 • Emerging Economies
 • Energy autonomy
 • ethics
 • Eurocrisis
 • European Banking Union
 • Experimental Economics
 • Financial transaction tax
 • Financialisation
 • Food sovereignty
 • Foreign Direct Investments (FDIs)
 • G20
 • General basic dividend/robot tax
 • Gift Economy
 • (Global) tax system
 • Health economics and Global Health
 • history of ideas
 • History of thought
 • Humanitarian Economics
 • IMF
 • Imperial mode of living
 • Import-Substitution
 • Indigenous Economics
 • Industrial conversion
 • Industrial Policy
 • Industry 4.0
 • Inequality
 • Inflation
 • Islamic Economics
 • Labour market representation, time distribution in households (Feminist economics perspective)
 • MERCOSUR
 • Methods & Methodology (Impact Evaluation)
 • Micro-foundations
 • Mixed Methods
 • Neoliberal constitutionalism
 • Neoliberalism
 • New Trade Theories
 • New Work
 • non-European thinking
 • Notion of work (critical treatment of the concept of work)
 • Overaccumulation
 • Pension systems
 • Performativity
 • philosophy of economics
 • Policies
 • Political ecology
 • Post-Capitalism
 • Post-extractivism
 • Post-growth
 • Post-pandemic economics
 • Power
 • Privatisation
 • Profit rate development
 • Public debt (crises)
 • Qualitative Methods
 • Quantitative Easing
 • Rating Agencies
 • Regional currencies
 • Secular Stagnation
 • Shadow banking (system)
 • Shanghai Cooperation Organisation
 • Social and Solidarity Economy
 • Social infrastructure
 • Social reproduction (theory)
 • Social-ecological transformation
 • Socialisation
 • Socialism
 • Solidary mode of living
 • South-South Relationships
 • Special Drawing Rights by the IMF
 • Spiritual Economics
 • Stratification Economics (e.g. Stephanie Seguino)
 • Sufficiency
 • Sustainable consumption
 • Sustainable development
 • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
 • Tax havens and tax avoidance
 • Taxation in Developing Countries
 • Teaching plural economics
 • Tourism and Economics
 • Transformative business
 • Transformative Science and Economics
 • Transition economies/countries
 • Transnational /Multinational corporations
 • Transnationalisation of Capital
 • Trust
 • Two-way relationship between culture and economy
 • Unemployment
 • Unions and labour struggles
 • Values & Ethics in economics
 • War, disaster, terrorism & economics
 • Washington Consensus
 • Wealth of Time
 • Welfare Indicators
 • World-System Theory
 • WTO

Zaproponuj nowy temat dla tej listy

Newsletter

Bądź na bieżąco zapisując się do naszego newslettera.

  Zapisz się do newslettera

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj