Prawa

Odpowiedzialność i informacje zgodnie z pkt 5 TMG (Telemediengesetz, niemieckiej ustawy o telemediach):

Netzwerk Plurale Ökonomik e. V.
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

UID: DE312301389

Reprezentowanej przez:

Nina Kämmerling, Hannah Meyer zu Tittingdorf, Marvin Olm, Susanne Radosavljevic, Gerrit Schröter, Stephan Stuckmann

Kontakt:  info@exploring-economics.org

Zarejestrowanej w:

Amtsgericht Mannheim
Registrationnumber: VR 333294

 

Projekt i budowa strony internetowej:

www.element-berlin.de

 

Ograniczenie odpowiedzialności za treści wewnętrzne

Treść naszej strony internetowej została opracowana z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność wszystkich stron.

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (Telemediengesetz, przepisów dotyczących mediów w prawie niemieckim), jako usługodawcy odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z punktami 8-10 TMG, my, jako usługodawcy, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zewnętrznych informacji dostarczanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Jeśli dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy kwestionowane treści. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie uznajemy dopiero od momentu, w którym dowiemy się o naruszeniu.

Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Ponieważ zawartość tych witryn pozostaje poza naszą kontrolą, nie możemy brać żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju cudze treści. W każdym przypadku dostawca informacji na stronach, do których prowadzą linki, jest odpowiedzialny za treść i dokładność udostępnionych informacji. W momencie, w którym zamieszczamy linki, nie mamy wiedzy o żadnych stwierdzonych naruszeniach prawa. Jeśli tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy odnośny link.

Copyright

Treści i dzieła publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wszelkie powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma wykorzystania wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora/autorki lub autorów.

Ochrona danych

Wizyta na naszej stronie może skutkować zapisaniem na naszym serwerze informacji o dostępie (data, godzina, wywoływana strona). Nie prowadzimy jednak żadnej analizy danych osobowych (nazwisk, adresów czy adresów mailowych). Jeżeli zbierane są dane osobowe, odbywa się to – w miarę możliwości – za uprzednią zgodą użytkownika/użytkowniczki serwisu. Dane nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika/użytkowniczki.

Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że transmisja danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) może powodować luki w zabezpieczeniach. Niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w zabezpieczeniach.

Wykorzystywanie przez osoby trzecie wszelkich opublikowanych danych kontaktowych do celów reklamowych jest wyraźnie wykluczone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. za pomocą poczty spamowej.

Źródło: Mustervorlage.net

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj