Great Recession Lectures

Gerald Friedman
Level: beginner
University: University of Massachusetts at Amherst
Platform: UMassEconomics
Recurrence: flexible
Language: English
Discipline: Economics
Attendance: free

Take this course

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj