A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond

A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond
Vroey, Michel de
Cambridge University Press, 2016
Poziom: zaawansowane
Perspective: Neoclassical Economics, Post-Keynesian Economics
Topic: Macroeconomics
page count: 460 pages
ISBN: 9781107584945

Blurb

This book retraces the history of macroeconomics from Keynes's General Theory to the present. Central to it is the contrast between a Keynesian era and a Lucasian - or dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) - era, each ruled by distinct methodological standards. In the Keynesian era, the book studies the following theories: Keynesian macroeconomics, monetarism, disequilibrium macroeconomics (Patinkin, Leijongufvud and Clower), non-Walrasian equilibrium models, and first-generation new Keynesian models. Three stages are identified in the DSGE era: new classical macroeconomics (Lucas), RBC modelling, and second-generation new Keynesian modeling. The book also examines a few selected works aimed at presenting alternatives to Lucasian macroeconomics. While not eschewing analytical content, Michel De Vroey focuses on substantive assessments, and the models studied are presented in a pedagogical and vivid yet critical way.

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj