Partnerzy

Fundacja im. Edwarda Lipińskiego

Partnerem Exploring Economics w Polsce!

Więcej szczegółowych informacji o Fundacji znajdziesz pod adresem: https://fundacjalipinskiego.pl/

Fundacja im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych powstała w 2019 r.

Celem Fundacji jest kształtowanie etosu społecznego zaangażowania wśród ekonomistów i ekonomistek, upowszechnianie wiedzy o różnych szkołach w ekonomii oraz organizowanie wsparcia instytucjonalnego dla młodych naukowców zajmujących się heterodoksyjnymi programami badawczymi.

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działalność wydawniczą, organizowanie i finansowanie seminariów, warsztatów i konferencji, a także wspomaganie projektów badawczych z zakresu ekonomii heterodoksyjnej.

Partnerzy

Partnerzy spoza Polski:

         

 

Pracuj z nami!

Współpraca

Podziękowania za hojne wsparcie w naszej kampanii crowdfundingowej kierujemy do:

 

Steve Keen

Hanno Pahl

Achim Truger

 

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj