Resistance

James Brassett
I-PEEL, 2017
Level: beginner
Perspective: Marxian Political Economy
Topic: Social movements & Transformation
Format: Learning Text
Link: http://i-peel.org/homepage/resistance/

The text presents a short perspective of International Political Economy, which "have often sought to complement discussions of governance with a healthy dose of critique", on resistance against e.g. economic inequality or economic and political power.

Go to: Resistance

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj