Production Chain of Smartphones

Benjamin Selwyn
I-PEEL, 2016
Level: beginner
Perspective: Marxian Political Economy
Topic: Labour & Care, North-South Relations & Development
Format: Learning Text
Link: http://i-peel.org/phone/

This multimedia dossier explores the production chain of smartphones. In particular due to the violation of workers' rights and low payments, the author Benjamin Selwyn calls those production structures global poverty chains. He explains how they are linked to global wealth concentration and asks how those poverty chains can be broken. In this context, he points to the importance of workers' struggles an elaborates on the concept of a labour-centered development.

 

Go to: Production Chain of Smartphones

Wesprzyj

Ten projekt został stworzony przez Sieć na rzecz Pluralistycznej Ekonomii (Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.).  Jest on zaangażowany w różnorodność i niezależność i jest zależny od darowizn od ludzi takich jak Ty. Regularne lub jednorazowe datki będą bardzo mile widziane.

 

Wesprzyj